Tube (metro v Londýně)

25.01.2013 19:41

• Pokud se zajímáte o historii metra, více se dočtene na stránkách TFL nebo Underground.
• Vlaky a nástupiště jsou označeny jako Eastbound, Westbound, Northbound a Southbound, podle směru, kterým vlak míří. Podle zeměpisných stran, vlaky jedoucí zleva doprava (na východ) jsou Eastbound, zprava doleva (mířící na západ) jsou Westbound, zdola nahoru (na sever) je to Northbound a ze severu na jih (dolů) je Southbound.
• Na prvním vagonu vlaku je vždy uvedena konečná stanice.
• Systém metra je rozdělen do šesti zón; jednička je Central London - čím dál od centra, tím vyšší číslo zóny. Jízdenky vycházejí dráž v zónách 1 a 2 než v těch ostatních (dopručuji Oyster card).
• Zde (TFL) naleznete přehled prvních a posledních vlaků, protože metro nejezdí 24hodin denně.