"Proof of employment"

14.01.2013 00:47

proof of employment = doklad o zaměstnání

• Za doklad se považuje jakýkoli věrohodný dokument, na kterém je zaznamenáno, že někde pracujete ...
• Může vypadat např.:

  • dopis od zaměstnavatele - jednoduchý a krátký dopis, ve kterém váš zaměstnavatel uvede, že u něj od tohoto a tohoto data pracujete (nemusí uvádět plat)
  • pracovní smlouva