Limes Britannicus

10.02.2015 14:13

Hadriánův val je starověké opevnění táhnoucí se napříč severní Anglií. Bylo vybudováno v 1. století na obranu Římské říše před skotskými nájezdníky. Kamenné a hliněné opevnění tvořilo 117 kilometrů dlouhou hranici římského impéria. S výškou dosahující úctyhodných šest metrů a šířkou 2 metry byl Hadriánův val špičkou triumfem římského stavitelství. Zbytky valu a strážních věží se zachovaly dodnes. Unikátní dílo je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO.